Publicaties

Dit moeten accountants weten over hun verwerkings-partners

30-06-2018- Sandra Alkema

Dit moeten accountants weten over hun factuurverwerkingspartner

Afgaande op de resultaten van www.internet.nl, een initiatief van het Platform Internetstandaarden, blijkt dat veel bedrijven hun beveiliging niet op orde hebben. Dat lijkt onschuldig, maar kan verregaande gevolgen hebben. Zeker voor accountants, die steeds vaker werken met factuurverwerkingspartners in de ontwikkeling naar e-facturatie. Deze partners verwerken gevoelige informatie van hun klanten via de website of per mail. Accountants zouden daarom moeten weten of de partner waarmee zij werken de juiste veiligheidsmaatregelen hebben genomen om de gegevens van hun klanten te beschermen.

Veilig gebruik van veelgebruikte communicatiemiddelen

Op www.internet.nl kun je de beveiliging van diverse onderdelen laten scannen. Zo kun je zien of de website van de partner veilig is, maar wordt ook de e-mailverbinding geanalyseerd. Met name het belang van dat laatste onderdeel is enorm, omdat e-mail het meest gebruikte middel is om informatie uit te wisselen. Accountants, die facturen doorsturen naar een factuurverwerkingspartner, moeten er vanuit kunnen gaan dat dit via een veilige verbinding gebeurt.

Factuurverwerkingspartij in “hall of fame”

Er zijn ook partijen die hun zaken wel goed voor elkaar hebben. Zo heeft één factuurverwerkingspartij het weten te schoppen tot de “hall of fame” van www.internet.nl. Rob Tolstra, CEO van go2UBL: “Niet alleen omdat wij vertrouwelijke informatie van onze klanten ontvangen, maar ook omdat wij het gebruiksgemak van onze dienst belangrijk vinden, hebben wij hier actief op ingezet. Wij zijn natuurlijk ontzettend trots op het feit dat wij door een onafhankelijke derde erkend worden als betrouwbaar.”

Beveiliging klantgegevens

De factuurverwerkingspartner die verzending en ontvangst van facturen mogelijk maakt, kan diverse stappen nemen om de gegevens te beveiligen. Zo is er een aantal grote partijen die werken via een beveiligd kanaal en e-mail vermijden. Tolstra: “Op zich een goede stap, zeker als je kijkt naar de veiligheid. Het verhoogt wel de drempel aangezien mensen moeten inloggen in systemen of portals. Omdat wij veel waarde hechten aan gemak, hebben wij acties ondernomen om onze e-mailverbinding zo goed mogelijk te beveiligen. Want wat is er eenvoudiger dan het versturen van een e-mail? Het gemak voor de verzender en de ontvanger houden we daarmee in tact.”


 

 
« Terug naar overzicht